Köpinformation

Allmänt
För att få juridisk rådgivning eller beställa avtal på Nätjuristerna.se måste du vara över 18 år. Priset för samtliga tjänster är angivna inklusive moms. Vi reserverar oss rätten att kunna ändra på produkter där priset blivit fel på grund av fel i data, fel i databas eller liknande.

Leverans
Avtal
Vi arbetar alltid för att kunna leverera avtal så snabbt som möjligt. Ett utkast av avtalet skickas från oss inom en vecka efter lagd beställning såvida det inte handlar om avtal av mer komplicerad natur vilket du som kund i så fall blir meddelad om. I och med att du bekräftar beställningen är avtalet med oss bindande. Efter att vi har upprättat avtalet mottar du ett utkast via mail för ditt godkännande. Efter du har godkänt avtalet skickas avtalet ut till dig med post eller e-post i vissa specifika fall då det är lämpligt. Vi trycker alla avtal på speciellt papper för att säkerställa lång hållbarhet. Därför skickar vi som standard ut våra avtal med post.

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning lämnas per telefon alternativt genom videosamtal. Då du har bokat in en tid i kalendern är mötet bindande. Du har dock möjlighet att avboka mötet fram till 12 timmar innan. Sker avbokning efter denna tidpunkt debiteras hela den avtalade summan för den rådgivning du har bokat. Vi använder oss av ett flertal olika plattformer för genomförande av videosamtal för att du som kund ska hitta ett smidigt alternativ som fungerar för dig.

Betalning
Du är betalningsskyldig i och med att du har lagt din beställning på ett avtal och vid juridisk rådgivning är du betalningsskyldig efter samtalet har ägt rum. Betalning med faktura från Nätjuristerna (faktureringsavgift 29 kr tillkommer).

För betalning med faktura ska full betalning erläggas inom 14 dagar efter köpet.  Vid avbokning av rådgivningen senare än 12 timmar innan den bokade tiden utgår full betalning för mötet som var inbokat. Uteblir betalningen tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta enligt Riksbankens fastställda referensränta +10 %.

Behandling av personuppgifter och sekretess
Din integritet är viktig för oss på Nätjuristerna och därför ser vi till att följa de regler som gäller för hantering av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. All överföring och förvaring av personuppgifter sker på ett säkert sätt och  krypteras för att hindra utomstående att ta del av uppgifterna.

I alla våra ärenden har vi tystnadsplikt vilket innebär att vi aldrig för information utanför Nätjuristerna till tredje man. Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, läs vidare på sidan om Hur vi använder dina personuppgifter.

Ångerrätt och reklamation
När du beställer avtal av Nätjuristerna.se skapas ett avtal som är skräddarsytt efter dina önskemål. Har tjänsten fullgjorts har du som kund inte längre någon ångerrätt (2 kap. 11 § 1p. distansavtalslagen). I det fall att arbetet av avtalet har påbörjats men ej slutförts har du som konsument dock skyldighet att stå för en proportionell andel av det avtalade priset beroende på hur långt processen med avtalet har kommit ( 2 kap. 15§ 3p Distansavtalslagen). Om du anser att avtalet är felaktigt eller om du av någon annan anledning är missnöjd har du dock alltid rätt att reklamera avtalet och Nätjuristerna kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Support
Stöter du på problem, har frågor eller helt enkelt synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@natjuristerna.nu . För mer information och fullständiga villkor se Allmänna villkor.

Nätjuristerna Sverige AB, organisationsnummer 559097-3383, S:ta Birgittas gata 10, 463 71 Lödöse