Jurist på nätet

På natjuristerna.nu ger vi råd och löser utmaningar för svenska aktörer såväl som internationella. De svenska lagarna är i mångt och mycket anpassade global handel. Vi strävar efter att ge breda råd för att ge underlag till rättshantering för våra användare. 

Att förstå affären och personernas behov i utveckling av den egna eller affärspartnerns verksamhet är viktigt när man avtalar. Advokater inom specifika juridiska områden som entreprenadrätt och fastighetsrätt ger värdeskapande rådgivning på högsta professionella nivå först efter många års erfarenhet. Erfarenheten bör helst komma från agerande i olika roller, som part i avtalstvist eller som jurist i rätten.

Råd till entreprenörer, byggare och arkitekter

Advokater som har varit ledande inom fastigheter och byggande de senaste åren finns bland våra redaktörer. De har fördjupad kunskap om lagen, ekonomiska och miljöaspekter när de ger råd till branschens aktörer.

När det gäller fastighetsrätt och fast egendom rymmer våra artiklar juridisk rådgivning av bred kvalitet inom specifika områden där de erfarna advokaterna ser branschens vanligaste svårigheter. Advokater är specialiserade på byggärenden som är relevanta för entreprenörer, byggare och arkitekter. De rättsliga råden kan handla om fastigheter och byggande, inklusive byggentreprenader, byggprojekt och fastighetsutveckling.

Oavsett din roll hittar du som aktör på fastighetsmarknaden, kanske i offentligt eller privat fastighetsbolag, juridisk rådgivning i komplexa fastighetstransaktioner och andra fastighetsrelaterade frågor.