Att separera som sambo

Att separera som sambo
15 februari 2018

Att separera är ofta en stor omställning rent känslomässigt och särskilt om det finns barn i förhållandet.

Under relationen lever många par sitt vardagliga liv utan att egentligen fundera över hur en separation skulle påverka deras ekonomi. Vad är det egentligen som ska delas upp och vem har rätt till vad? Det är inte ovanligt att par som vänder sig till oss för att få hjälp med bodelningen blir förvånade över att reglerna ser ut som de gör och att de inte hade en aning om det sedan innan.


Att separera

En separation som sambo skiljer sig mycket jämfört med om ett gift par separerar. Som gift läggs som huvudregel all egendom och alla skulder som makarna äger (även det de ägde innan äktenskapet) ihop i en stor hög vilken de sedan får dela på. Läs mer om hur det fungerar här.

Det som vi tar upp i artikeln här handlar bara om vad samborna har laglig rätt att kräva. Är samborna överens får de göra vilken fördelning de vill och blanda in vilken egendom de vill även om den inte är samboegendom.

Samboegendomen som ska delas upp
När det gäller sambor så skiljer man på samboegendom och övrig egendom. Enligt sambolagen ska samborna vid en separation dela lika på samboegendomen medan var och en får behålla sin egen övriga egendom.

Vad är samboegendom?
Det som paret köper in till sitt gemensamma hem är som huvudregel samboegendom. Köper paret en bostad i syfte att de ska bo där tillsammans är bostaden samboegendom. Detsamma gäller om paret skaffar en hyresrätt i syfte att de båda ska bo där. Även möbler, husgeråd och liknande som de köper i syfte att de ska inreda sitt gemensamma hem med är samboegendom.

En viktig sak att påpeka är att det spelar ingen roll vem som har betalat samboegendomen. Är bostaden/möblerna inköpta under tiden paret är tillsammans så är det att anse som samboegendom oavsett om bara en av samborna har betalat. Detta kan inte minst få konsekvenser om exempelvis bara en av samborna köper den gemensamma bostaden eftersom de vid en separation ska dela lika på bostaden. Detta råder man bot på genom att skriva samboavtal och i vissa fall komplettera med ett skuldebrev (om samborna har lagt olika stora kontantinsatser till exempel).

Övrig egendom
I denna kategori hamnar egentligen allt som inte är samboegendom. Har någon av samborna ägt bostaden innan de flyttade ihop skaffades bostaden inte i syfte att den ska vara sambornas gemensamma bostad. Bostaden kan därför aldrig bli samboegendom utan tillhör den sambo som skaffade bostaden.

Detsamma gäller för möbler och liknande som skaffades innan paret flyttade ihop. Sommarstuga, bil, båt, hobbyprylar och liknande kan heller aldrig vara samboegendom utan är övrig egendom.

All övrig egendom ägs av den sambo som har köpt det och blandas därför inte in i en separation.

Även sambor bör skriva bodelningsavtal
Som sambor måste paret inte skriva något bodelningsavtal när de separerar. Det är dock en stark rekommendation.

Det räcker nämligen inte med att man delar upp sakerna och rent fysiskt flyttar isär från varandra. Sambolagen ger samborna rätt att i upp till ett år efter separationen kräva att en officiell bodelning görs. Detta kan få stora konsekvenser för samborna där det i värsta fall kan handla om betydande summor som exempelvis en sambo behöver lösa ut den andra sambon för.

Med ett bodelningsavtal reglerar samborna fördelningen av sina tillgångar och skulder och efter avtalet är påskrivet kan ingen av parterna komma i efterhand och kräva en ändring.

Värt att notera är att många banker också kräver ett skriftligt bodelningsavtal för att parterna ska ha möjlighet att få nya, egna bostadslån.


Image Image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *