”Saltade juristräkningar är ett samhällsproblem”

”Saltade juristräkningar är ett samhällsproblem”
27 februari 2018

Just nu skrivs det mycket i media om en känd advokat som påstås ha ”saltat” klienternas räkningar. Om anklagelserna i detta specifika fall är sanna eller inte har jag ingen insikt i men det sätter i min mening fingret på en problematik som har funnits under lång tid hos många traditionella jurist- och advokatbyråer. Tyvärr är jag rädd att detta beteende är ett mer utbrett problem än vad många kanske tror.

Grundläggande rättighet i gungning
Själva idén om Nätjuristerna växte fram bland annat just ur denna problematik. Jag var trött på att ”vanliga” människor och företagare inte har ekonomisk möjlighet att anlita juridisk hjälp för ”vardagliga” juridiska problem eftersom priset för juridiska tjänster många gånger är väldigt högt och sätts utifrån icke-transparanta regler vilket leder till överpriser. Jag blir rent av provocerad av detta eftersom jag tycker att det sätter den grundläggande tanken om rättssäkerhet i gungning. För mig är det en grundläggande rättighet att människor ska ha en rimlig chans att få sin sak prövad och att kunna få tillgång till juridisk hjälp.

Riskerar skapa allvarlig förtroendekris
Kunder har i regel inte tillräckliga kunskaper för att kunna särskåda och ifrågasätta rimligheten i den nedlagda tiden. I fallet med saltade klienträkningar så utnyttjar en del jurister och advokater ett kunskapsövertag som inte finns på samma sätt inom andra tjänsteområden, vilka lättare kan bedömas av kunden. Samtidigt upplever jag ofta att  juridiken görs onödigt svår. Kanske finns det ett samband här?

Svårt att kontrollera
På sikt riskerar överpriser att skapa klyftor i samhället genom att endast de mest pengastarka personerna/företagen har möjlighet att söka juridisk hjälp. I det fall stat och myndigheter anlitar jurister eller advokater som saltar räkningarna blir resultatet istället att våra skattepengar slösas bort. Kanske allvarligast av allt så riskerar det att skapa en förtroendekris när personer som behöver hjälp inte längre kan lita på oss som arbetar som jurister och advokater.

Problematiken måste synliggöras och åtgärdas
Från ett samhällsperspektiv är en väl fungerande juridik, som åtnjuter vanliga människors förtroende, väldigt viktigt. Detta för att vi människor överhuvudtaget ska kunna existera och samverka tillsammans och lösa problem och konflikter mellan oss.  Människor som inte kan åtnjuta juridikens tjänster riskerar att tappa förtroendet för rättvisan och rättssystemet. Därför är det viktigt att vi inom branschen reagerar starkt på beteenden som begränsar vanliga människors tillgång till juridisk hjälp och att vi arbetar aktivt för att komma tillrätta med detta omedelbart. Jag hoppas att medias nuvarande intresse kan synliggöra problemen för allmänheten och att detta i sin tur driver på en snabb förändring.  

Jag vet att med det jag har skrivit i denna text säkerligen kommer att generera stark negativ respons ifrån juristbranschen och givetvis gäller inte det jag har skrivit ovan alla jurister och advokater. Dock är det vanligt nog att utgöra ett allvarligt samhällsproblem och att ignorera det är att göra alla jurister en björntjänst.

Oavsett hur branschfolk reagerar, vi är inte rädda för att sticka ut  –  vi har inte som ambition att vara som andra advokat- och juristbyråer!


/Anna Chorell, grundare och jurist vid Nätjuristerna

Image
“Vi är inte som andra juristbyråer och det vill vi heller inte vara! Det är dags att göra juridiken mer transparent och tillgänglig för fler människor”Anna Chorell, jurist och grundare av Nätjuristerna
Image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *