Att skiljas – vem ska ha vad?

Att skiljas - vem ska ha vad?
27 januari 2018

Att separera är ofta en stor omställning rent känslomässigt och särskilt om det finns barn i förhållandet.

Under relationen lever många par sitt vardagliga liv utan att egentligen fundera över hur en separation skulle påverka deras ekonomi. Vad är det egentligen som ska delas upp och vem har rätt till vad? Det är inte ovanligt att par som vänder sig till oss för att få hjälp med bodelningen blir förvånade över att reglerna ser ut som de gör och att de inte hade en aning om det sedan innan.


Att skiljas

En del människor säger att man som gift äger hälften av den andra makens egendom - det är inte sant. Som gifta så äger makarna fortfarande sin egen egendom och står för sina egna skulder. Däremot vid en skilsmässa så har makarna rätt till hälften av det samlade giftorättsgodset.

Vad är giftorättsgods?
Allt som makarna äger, oavsett om det har köpts innan äktenskapet eller under äktenskapet, och oavsett vem som har betalat, är giftorättsgods.

Man kan likna det vid att allt som makarna äger läggs ihop i en enda stor säck och att de vid en skilsmässa ska få egendom till ett värde av hälften av säckens värde vardera. I första hand brukar makarna behålla sin egen egendom men i en del lägen äger den ena maken mer egendom och måste på så sätt "lösa ut" den andra maken så att de i slutändan har egendom till lika stort värde.

Enskild egendom
Enda sättet att undanta egendom från den stora giftorättsgodssäcken är att göra egendom till "enskild egendom". Det kan bara göras genom äktenskapsförord eller att man har fått egendom i arv eller gåva där det uttryckligen har skrivits att egendomen är enskild egendom.

Enskild egendom ska inte blandas in i skilsmässan utan respektive make behåller sin egen enskilda egendom.

Äktenskapsförord
En del människor uppfattar äktenskapsförord som någonting fult. Varför ska vi skriva papper på hur våra saker ska fördelas om vi skiljer oss - vi älskar ju varandra? Detta är en vanlig kommentar.

Ett äktenskapsförord är ett dokument där makarna antingen innan äktenskapet eller när som helst under äktenskapet kommer överens om hur egendomen ska fördelas genom att göra viss/all egendom till enskild egendom exempelvis.

Var medveten om reglerna
Oavsett om man vill använda sig av äktenskapsförord eller inte så är det viktigt att veta hur en skilsmässa påverkar er ekonomi. Det är viktigt att påpeka att hälftendelningen enligt lagen bara är en yttersta rättighet för makarna. Makarna har alltid rätt att komma överens om en annan fördelning.

Bodelningsavtal
Vid en skilsmässa måste makarna skriva ett skriftligt bodelningsavtal där det står hur tillgångar och skulder fördelas emellan dem. Många banker och andra institut kräver att se ett bodelningsavtal för att makarna exempelvis ska kunna få nya, egna bostadslån.

Skrivs inget bodelningsavtal kan makarna under mycket lång tid efter skilsmässan komma och kräva att en bodelning görs vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Att anlita jurist  vid bodelningen
En del makar klarar alldeles utmärkt att själva skriva ett bodelningsavtal och fördela egendomen mellan sig. Många makar behöver dock lite hjälp på traven eftersom det ofta är mycket känslor i omlopp. En jurist hjälper makarna att slutligen i de allra flesta fall komma fram till ett bodelningsavtal som båda makarna skriver under.

Kan makarna överhuvudtaget inte komma överens har de alltid möjlighet att ansöka om bodelningsförrättare vilket dock många gånger är mycket kostsamt. Här kan du läsa mer om bodelningsförrättare.


Image Image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *