Besittningsrätt vid privatuthyrning

Besittningsrätten innebär rätten att få bo kvar och gäller framförallt boende i hyresrätter där hyresgästen har förstahandskontrakt. I de fallen där hyresgästen inte har besittningsrätt måste han/hon flytta efter uppsägningstiden löpt ut och ifall hyresvärden säger upp kontraktet. Detta skall inte förväxlas med vräkning.

Hur fungerar då besittningsrätt i praktiken och mer specifikt, vid privata uthyrningar?

Vid privatuthyrningar saknar hyresgästen besittningsrätt vilket ger hyresvärden möjlighet att säga upp gästen om han/hon skulle vara stökig eller få hyresvärden att oroa sig av någon anledning. Hyresgästen kompenseras på grund av detta med en kortare uppsägningstid. Skulle du som hyresvärd ha fler pågående uthyrningar ser läget annorlunda ut för dem.

När får hyresgästen besittningsskydd?

Lagen bestäms enligt Jordabalken och ”privatuthyrningslagen” som den kallas i folktal. Privatuthyrningslagen säger att besittningsrätt ej gäller så länge du bara har en uthyrning. Denna lag är ett komplement till Hyreslagen i Jordabalken.

Vid två tillfällen har hyresgästen besittningsskydd:

  1. Uthyrningen startade innan 1 februari 2013. Och inget avtal om att avstående av besittningsrätten är tecknat.
  2. Hyresgästen för hyrning nummer 2, om hyresvärden hyr ut mer än en privat bostad.

För att ge en mer målande förklaring ska jag göra mitt bästa i att skriva så pedagogiskt som möjligt nedan.

EXEMPEL:

Du som hyresvärd bor i en lägenhet A, och hyr ut två andra lägenheter: B och C. Därefter flyttar två hyresgäster in: Hyresgäst 1 flyttar in i lägenhet B och hyresgäst 2 flyttar in i lägenhet C. Vem här har besittningsrätt utifrån Privatuthyrningslagen?

Hyresgäst 1 saknar besittningsrätt enligt lagen om privatuthyrning. Hyresgäst 2 har besittningsrätt eftersom han/hon flyttade in efter hyresgäst 1.

Scenario 2 ser annorlunda ut. Vad skulle ske ifall hyresgäst 1 flyttar ut ur lägenhet B och en ny hyresgäst vid namn ”hyresgäst 3” flyttar in där? Hyresgäst 2 bor kvar under hela perioden i lägenhet C.

Resultatet skulle bli som följande: Hyresgäst 3 har besittningsrätt eftersom det räknas som din tredje uthyrning och hyresgäst 2 har också besittningsrätt.

Men ifall vi målar upp ett tredje scenario, där samtliga hyresgäster flyttar ut och samtliga lägenheter stor tomma, förutom din då. Vad sker då, ifall hyresgäst 4 flyttar in i lägenhet C och hyresgäst 5 i lägenhet B?

Scenario 3 gör att hyresgäst 4 saknar besittningsrätt enligt privatuthyrningslagen och hyresgäst 5 har besittningsrätt.

Jag hoppas att denna förklaringen klarnade upp definitionen bättre för dig och att du förstår mer hur det går till i praktiken.

Lämna ett svar