Juridisk digest

Digest som i att tugga i sig läsvärda artiklar med bilder, reportage och reklam inom sitt favoritområde. Juridik som är paragrafrytteri tagen in i profession. Och ett älskvärt område för de som bemästrar det.

Svensk politik – mer lag och ordning

I svensk debatt ökar tonvikten på lag och ordning. Ordningsfrågor har i tid och perioder varit legat som den viktigaste frågan för väljare. Och nyhetsmedier rapporterar tacksamt om olyckor och missförhållanden som leder till otrygghet med följd att röster hörs om fler poliser m m.

De politiska partierna trumfar över varandra vad beträffar antalet nya poliser som behövs för att skapa ordning. Samhällsanalysen är komplex och fler organisationer berörs än bara polisväsendet. Med antalet poliser följer troligen antalet häktade och misstänkta. Och fler rättsfall att hantera för domstolar – fler advokater och åklagare behövs. Och kriminalvården belastas sannolikt linjärt med ökad brottslighet.

Politik i Europa och Amerika – kontroll av folkvandring

På en internationell arena leder folkrörelser till instabilitet och förändrat samhälle. Gott eller ont – det berör människor. De senaste tio åren har nationalistiska rörelser i den rika delen av världen vuxit i styrka, räknat i resultat av demokratiska val. Svåra tolkningar om vilka lagrum och vilka regler som gäller för migrationsströmmar. Det verkar vara lite High Chaparall där ingen verklig juridisk auktoritet tar greppet om tolkningsföreträde. Vilka internationella stadgar och överenskommelser gäller i Europa beror på vem du frågar.

Trafikbrott – rätt fokus, rätt nivå

Trafiköverträdelser kanske är vardagligen det mest förekommande brottet. I många fall är det brott som vi har överseende med eftersom de är ringa. Man brukar tala om att polisen då och då bedriver kampanjer för att uppnå generella verksamhetsmål i brottstatistik. De flesta trafikärenden hanteras genom summariska processer, men id grövre trafikbrott kan den åtalade behöva en brottsmålsadvokat. Sådana viktigare fall kan gälla smitning eller rattonykterhet.