Juridisk digest

Digest som i att tugga i sig läsvärda artiklar med bilder, reportage och reklam inom sitt favoritområde. Juridik som är paragrafrytteri tagen in i profession. Och ett älskvärt område för de som bemästrar det.

Svensk politik – mer lag och ordning

I svensk debatt ökar tonvikten på lag och ordning. Ordningsfrågor har i tid och perioder varit legat som den viktigaste frågan för väljare. Och nyhetsmedier rapporterar tacksamt om olyckor och missförhållanden som leder till otrygghet med följd att röster hörs om fler poliser m m.

De politiska partierna trumfar över varandra vad beträffar antalet nya poliser som behövs för att skapa ordning. Samhällsanalysen är komplex och fler organisationer berörs än bara polisväsendet. Med antalet poliser följer troligen antalet häktade och misstänkta. Och fler rättsfall att hantera för domstolar – fler advokater och åklagare behövs. Och kriminalvården belastas sannolikt linjärt med ökad brottslighet.

Politik i Europa och Amerika – kontroll av folkvandring

På en internationell arena leder folkrörelser till instabilitet och förändrat samhälle. Gott eller ont – det berör människor. De senaste tio åren har nationalistiska rörelser i den rika delen av världen vuxit i styrka, räknat i resultat av demokratiska val. Svåra tolkningar om vilka lagrum och vilka regler som gäller för migrationsströmmar. Det verkar vara lite High Chaparall där ingen verklig juridisk auktoritet tar greppet om tolkningsföreträde. Vilka internationella stadgar och överenskommelser gäller i Europa beror på vem du frågar.

Trafikbrott – rätt fokus, rätt nivå

Trafiköverträdelser kanske är vardagligen det mest förekommande brottet. I många fall är det brott som vi har överseende med eftersom de är ringa. Man brukar tala om att polisen då och då bedriver kampanjer för att uppnå generella verksamhetsmål i brottstatistik. De flesta trafikärenden hanteras genom summariska processer, men id grövre trafikbrott kan den åtalade behöva en brottsmålsadvokat. Sådana viktigare fall kan gälla smitning eller rattonykterhet.

Kurser i entreprenadjuridik

Vi tittar lite på juridiska kurser. Tjänstemän i kommuner eller offentlig sektor behöver löpande fortbildning för att styra rätt i samhällsbyggnadsprojekt. Marknaden ändras ständigt och aktiviteten är hög. Det är många aktörer och roller som agerar inom ramen för olika avtal. Hur upphandlingar ska definieras och genomföras är en konst i sig, många fall behövs kompetens inom entreprenadjuridik. Nyttan för medborgarna ligger i fokus samtidigt som lagar behöver beaktas så att leverantörer i form av byggherrar och entreprenörer hanteras på ett lagligt sjysst sätt. Ofta finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till som att gärna lokala företag får möjligheter att bidra genom att sysselsätta personal och leverera material och tjänster.

Familjejurister

Rättsfrågor som rör familjen sveper över flera delar av den svenska lagen. Här är det lite svårare för skickliga advokater att få täckning för sin kompetens i och med att de behövande till största del är privatpersoner utan besparingar för att driva långa rättsfall. Offentliga försvarare används vanligtvis i domstolarna.


Advokatbyråer i Stockholm med specialistkompetens

Inom näringslivet är det ofta stora ekonomiska belopp inblandade i avtal och arbetsuppdrag. Självklara är affärsjurister kring Stockholms city och Stureplan vid företagsuppköp och IPOs. Processerna för due diligence är långdragna och behöver ta tid för att priser beräknas, omfattning bearbetas och avtal skrivas. Det är skickliga advokater som både har den analytiska förmågan att läsa in stora mängder information och talets gåva i möten eller presentationer.

Det råder en nästan ständig högkonjunktur inom fastighetsbranschen i Stockholm. Entreprenadkontrakten behöver analyseras och förädlas för de specifika fall som byggkontrakten handlar om. Och en advokatbyrå inom fastighetsrätt borde rådfrågas tidigt, redan i planeringskeden av fastighetsaffärer.